Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych

Urząd Gminy Konopnica zachęca mieszkańców do wypełnienia ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych . Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu). Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Gminę Konopnica przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2023 (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 81 47 87 328

 

ANKIETA bioodpady za rok 2023 pdf

Data opublikowania: 11:45, 15 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności