Akcja „Warto być dobrym” w Szkole Podstawowej w Stasinie!


Szkoła Podstawowa w Stasinie razem z innymi placówkami z całej Polski, w roku szkolnym 2011/2012 brała udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Akcja "Warto być dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs, skierowany do uczniów, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS. Od początku semestru dzieci rywalizowały w spełnianiu dobrych uczynków do końca roku w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. W SP w Stasinie dobrowolne uczestnictwo zadeklarowało 18 uczniów. W czerwcu uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich działań. Klasa, po zaprezentowaniu i omówieniu działań uczestników, w niejawnym głosowaniu wybrała finalistę, który przeszedł do finału konkursu. Etapem końcowym było wylosowanie laureata, spośród 6 finalistów i wręczenie nagrody głównej. W SP w Stasinie laureatem została Weronika Misztal, z klasy szóstej.

„Akcja „Warto być dobrym” przeprowadzona w naszej szkole wiele mnie nauczyła. Dała do zrozumienia, czym jest wolontariat, kim są wolontariusze i dlaczego warto pomagać. Do udziału w tej akcji namówiła mnie chęć niesienia bezinteresownej pomocy ludziom. Cała akcja polegała na wypełnianiu zobowiązań zadeklarowanych w karcie zgłoszenia. Akcja miała duży rozmach i bardzo przydała mi się w nauce o życiu. Ucieszyłam się z nagrody, ale uważam, że i tak wszyscy mogą czuć się zwycięzcami, bo największą nagrodą jest widzieć uśmiech na twarzach ludzi, którym pomogliśmy” – mówi Weronika Misztal, laureatka tegorocznej akcji.

„Dobro potrzebuje wsparcia i promocji w świecie konsumpcji i pogoni za sensacją. Taka akcja to bardzo wiele pozytywnej energii i pomocy w jego krzewieniu wśród dzieci. Nie zrobilibyśmy jej bez wsparcia sponsorów. Wierzymy, że skoro dzieci stać na takie poświęcenie, to inni też będą chcieli wesprzeć tak dobrą akcję by za rok objąć nią coraz więcej szkół. Wyszliśmy jednak z założenia, że zamiast zdobywać od kilku dużych firm po kilka milionów złotych, lepiej będzie dać szanse każdemu do przyłożenia ręki do czynienia dobra a w szczególności osobom fizycznym i firmom lokalnym gdzie to dobro jest czynione. Bo zrealizować taką akcję przy wsparciu tysięcy mniejszych podmiotów i osób fizycznych da lepszy i trwalszy efekt by zarażać dobrem ” – mówi Aleksander Komaniecki, Prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. Szkoła Podstawowa w Stasinie jest szkołą, w której pragniemy sprostać potrzebom i oczekiwaniom dzieci. W naszej placówce oferujemy: pełne poczucie bezpieczeństwa, rozwijanie zdolności i umiejętności, wysoki poziom zajęć dydaktycznych, różnorodne formy pracy z dziećmi, szeroki zakres działań pozalekcyjnych, bezpieczeństwo uczniów, popołudniową świetlicę dla dzieci. Staramy się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły, angażując je w różne ogólnopolskie akcje. Uzdolnieni uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, która wspiera młodzież w jej rozwoju oraz umacnia w niej poczucie własnej wartości. Jesteśmy niezwykli w swej małej zwyczajnej społeczności! Więcej o szkole na stronie internetowej: http://www.spstasin.com.pl/.

Aneta Podleśna
SP Stasin  

Data opublikowania: 08:54, 5 lipca 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności