LVIII (58) Sesja Rady Gminy Konopnica

Herb gminy Konopnica, biały pół kozioł na granatowym tle

Informujemy że, 11 marca 2024 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się LVIII (58) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVII (57) Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 16 lutego 2024 roku.
4. Pytania i wnioski Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o sygn. RG.0012.07.2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi o sygn. RG.0012.08.2024.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”
– edycja 2024, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Konopnica pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konopnica w 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
12. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad sesji.

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 10:00, 4 marca 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności