LVII (57) Sesja Rady Gminy Konopnica

Herb gminy Konopnica, biały pół kozioł na granatowym tle

Informujemy że, 16 lutego 2024 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się LVII (57) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI (56) Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 18 grudnia 2023 roku.
4.Pytania i wnioski Radnych
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o sygn. RG.0012.04.2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym za usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 100/3 i 100/4 w Szerokim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
11. Przyjęcie planów pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2024 rok.
11.1. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
11.2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
11.3. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego.
11.4. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11.5. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Konopnica.
12. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad sesji.

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 10:00, 9 lutego 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności