XLVIII (48) Sesja Rady Gminy Konopnica

Informujemy że, 24 marca 2023 roku (piątek) o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XLVIII (48)  Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLVII (47) Sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2023 roku.
 4. Pytania i wnioski Radnych.
 5. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Konopnica przez Komendanta Komisariatu Policji w Bełżycach.
 6. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Konopnica przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/300/2018 Rady Gminy Konopnica z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Konopnica
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konopnica w 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Konopnica pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 13. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad sesji.

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 11:00, 17 marca 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności