XXXIX (39) Sesja Rady Gminy Konopnica

Informujemy że, 15 lipca 2022 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XXXIX (39) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII (38) Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 15 czerwca 2022 roku.
4. Pytania i wnioski Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Konopnica.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – część wschodnia, obejmującego miejscowość Stasin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
9. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Konopnica.
10. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad sesji.

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 21:30, 8 lipca 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności