XXXVII (37) Sesja Rady Gminy Konopnica

Informujemy że, 27 kwietnia 2022 roku (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XXXVII (37) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI (36)  Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 28 marca 2022 roku.
 4. Pytania i wnioski Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Konopnica w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Konopnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/211/2022 Rady Gminy Konopnica z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konopnica w 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 11. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad sesji.

 

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 11:30, 20 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności