XXXI (31) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 27 września 2021 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XXXI (31) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX (29) Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 27 sierpnia 2021 roku.
4. Przyjęcie protokołu z XXX (30) Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 13 września 2021 roku.
5. Pytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie stanowiska Rady Gminy Konopnica w sprawie wyrażenia sprzeciwu, dotyczącego zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2263 L Konopnica-Stasin Polny- Zemborzyce Podleśne – Lublin.
7. Informacja Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – część wschodnia, obejmująca miejscowość Stasin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki nr 942 położonej w miejscowości Motycz na rzecz użytkownika wieczystego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
12. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad sesji.

 

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 12:00, 20 września 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności