W niedzielę 18.09 br. mieszkaniec, który udał się po wodę do źródełka w Motyczu zauważył niepokojący fakt, wyczuł bowiem unoszący się odór najprawdopodobniej wylewanych nieczystości. Jest to niedopuszczalna sytuacja. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b i art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami tzn. posiadać umowę na odbiór ścieków lub osadów ściekowych oraz zbierać potwierdzenia wykonania usług. W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą kontrolę sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez mieszkańców których nieruchomości zlokalizowane są wzdłuż rzeki  Motyczanki. Próbki wody zostaną pobrane i poddane analizie aby wykluczyć skażenie cieku wodnego. Jednocześnie przypominamy o konieczności posiadania umowy oraz konieczności regularnego opróżniania zbiornika na nieczystości  ciekłe.

Data opublikowania: 15:18, 19 września 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności