XIV (14) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy, że dnia 31 marca 2020 r. o godz. 10:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIV (14) nadzwyczajna sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji. W związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, i tym samym wprowadzenia ograniczenia bezpośrednich kontaktów z ludźmi Radni mają możliwość zdalnego uczestnictwa w obradach i głosowania online z miejsca pobytu.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konopnica w 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego „Zielony Rynek” w Konopnicy.
  5. Zakończenie obrad sesji.

www.posiedzenia.pl/konopnica

 

TRANSMISJA ON-LINE

Data opublikowania: 13:00, 27 marca 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności