XIII (13) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 17 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Urzędy Gminy odbędzie się XIII (13) sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Pytania i wnioski radnych.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.(20 grudnia 2020 r.)
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Konopnica na lata 2020-2039”.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konopnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia z Samorządem Województwa Lubelskiego.
13. Przyjęcie planów pracy rady i komisji rady na 2020 rok.
Komisja Rewizyjna.
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Komisja Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad sesji.

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 13:00, 10 lutego 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności