III Sesja Rady Gminy Konopnica IX kadencji

Informujemy że, 19 lipca  2024 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się III (3) Sesja Rady Gminy Konopnica IX kadencji z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II (2) Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 14 czerwca 2024 roku.
 4. Pytania i wnioski Radnych.
 5. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Bełżycach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Konopnica.
 6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Konopnica w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/77/2019 Rady Gminy Konopnica z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konopnica
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konopnica
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 12. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Data opublikowania: 12:34, 11 lipca 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności