L (50) Sesja Rady Gminy Konopnica

Informujemy że, 26 maja 2023 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się L (50) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLIX (49) Sesji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2023 roku.
 4. Pytania i wnioski Radnych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy za rok 2022.
 6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Konopnica do partnerskiego projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa”, realizowanego w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi o sygn. OR.1510.1.2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/269/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 12. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad sesji.

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 13:30, 19 maja 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności