XXIV (24) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że,   7 maja 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XXIV (24) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji ( 29.03.2021 r.).
4. Pytania i wnioski Radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2020 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy za rok 2020.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Konopnica za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2021-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Konopnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
13. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad sesji.

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 09:00, 30 kwietnia 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności