XXIII (23) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że,   29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XXIII (23) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji ( 26.02.2021 r.)
4. Pytania i wnioski Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia najmu lokalu mieszkalnego w budynku
Radawiec Duży 157.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konopnica w 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Konopnica do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Konopnica i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
10. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad sesji.

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 09:00, 23 marca 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności