XXI (21) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że,   21 grudnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XXI (21) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji ( 20 listopada 2020 r.) .
 4. Pytania i wnioski Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.
  a.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej,
  c. Przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej,
  d.Przedstawienie ewentualnych zmian do projektu uchwały budżetowej,
  e. Dyskusja nad projektem budżetu ,
  f. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 11. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad sesji.

 

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 10:00, 7 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności